WAAROM ETEN WE?

Voor onze gezondheid, onze levenskracht, onze energie, onze weerstand tegen ziekten, kortom voor ons welzijn, ons goed voelen

De mens en zijn evolutionaire voorgangers hebben 2,5 miljoen jaar lang groenten, kruiden, fruit, noten, vlees, vis en zaden gegeten. Fruit, noten en zaden zijn naar alle waarschijnlijkheid de enige voedselsoorten waaraan ons lichaam biologisch is aangepast.

Ons spijsverteringssysteem is niet ingesteld op het verwerken van grote hoeveelheden chocola, drop, vette happen, alcohol, snacks, witte rijst, koekjes, sigaretten, licht brood, pasta's, kant en klaarmaaltijden, marihuana, synthetische toevoegingen, onnatuurlijk gehouden en gestressd (pluim)vee, verontreinigde vis. Het herstellend vermogen van de natuur is wonderbaarlijk, maar je moet haar niet tarten. Het lichaam van de mens is zo ontworpen dat het honderden jaren kan meegaan. Wij mogen al blij zijn als we zestig worden. Veel mensen sterven beduidend jonger. Het aanpassingsproces van het lichaam aan die lichaamsvreemde stoffen verloopt dus niet vlekkeloos. Vandaar dat veel voorkomende ziekten als kanker, leukemie, maar ook 'gewonere' ziekten van de oren en ademhalingswegen, suikerziekte, hoofdpijn, hypoglykemie en allergieŽn steeds meer in verband gebracht worden met onze welvaart en voor 'welvaarts'ziekten doorgaan.

We kunnen spreken van een gebrek temidden van de enorme overvloed. Ondervoeding temidden van overvoeding! Ondervoeding in de zin van ontoereikende voeding: een toestand waarin specifieke voedingsstoffen in onvoldoende mate worden aangevoerd. Voedingsgewoonten zijn vaak overvloedig of te eenzijdig en belastend voor het optimaal functioneren van het lichaam. We leven ook in een snelle tijd met snelle happen. Elke verandering begint met een gedachte. Een nieuwe focus, een nieuwe bewuste leefstijl. In tegenstelling tot het leven in een verontreinigde omgeving (water, lucht, geluid, angst, woede e.d.) hebben we in de eerste wereld een al of niet 'verontreinigde' voeding goeddeels zelf in de hand. Je bent wat je in je mond stopt: het lichaam is opgebouwd uit alles wat je eet, drinkt en gebruikt en kan niet van betere kwaliteit zijn dan dat. Alleen natuurlijke, energieke voeding, vol levenskracht, kan de basis zijn voor een natuurlijk, energiek en gezond lichaam. Zelfexpansie, levensenthousiasme, creativiteit spruiten hier uit voort. Voldoening ervaren in het leven gebeurt wanneer een mens emotioneel, psychisch en lichamelijk in evenwicht is, in balans.

Als je niet goed eet gaat alles liggen rotten en gisten in je maag. Een goed samengestelde maaltijd zonder vlees neemt ongeveer drie uur voor het passeren van de maag; een maaltijd met vlees ongeveer vier uur. Verkeerd samengestelde maaltijden kunnen wel acht uur nodig hebben. Dan ontstaan giftige stoffen.

Als wij bepaalde soorten voedsel innemen die aan onze maag en ons spijsverteringssysteem tegenstrijdige eisen stellen voor de vertering en verwerking, stellen wij ons lichaam voor een schier onoplosbaar probleem. Het voedsel wordt niet compleet verteerd, het wordt slecht opgenomen, het overtollige wordt slecht afgevoerd en al met al wordt een grote hoeveelheid energie daarmee verspild. De spijsvertering is de lichaamsfunctie die de meeste energie opslokt van alle functies. Het verteringsproces vereist meer energie dan zwemmen of joggen! Ons lichaam bestaat voor 70% uit water. We moeten water innemen om te overleven. Water en lucht. Het lijkt dus logisch dat ook onze voeding voor een groot gedeelte uit vocht moet bestaan. Er zijn twee voedselsoorten die van nature veel vocht bevatten: fruit en groenten. Het overige voedsel zoals brood, granen, peulvruchten en vlees, wordt wel 'geconcentreerd' voedsel genoemd, dwz alle voedselsoorten waar het water uit is verwijderd, hetzij door bewerken, hetzij door koken. Het menselijk lichaam is in feite niet geschikt om meer dan ťťn soort geconcentreerd voedsel tegelijk in de maag te verteren. In wetenschappelijke experimenten werd onomstotelijk aangetoond dat het tegelijkertijd eten van eiwitten en koolhydraten de spijsvertering vertraagt, of zelfs belet.

Eet men eiwitrijk voedsel, bijvoorbeeld een biefstuk, dan produceert de maag een zuur spijsverteringssap om dat biefstukje voor te verteren en af te breken. De eerste bewerking van voedsel begint trouwens in de mond, het begin van het spijsverteringssysteem. Hoe beter je kauwt hoe makkelijker je het de maag maakt. Geconcentreerd, zetmeelrijk voedsel, bijvoorbeeld de aardappel, heeft een heel ander spijsverteringssap nodig om het geschikt te maken voor verdere opname in het lichaam, nl. een base.

Deze twee sappen, het zuur en basisch maagsap, botsen met elkaar als ze tezelfdertijd in de maag worden geproduceerd. Ze neutraliseren elkaar. De maag komt in een soort noodtoestand terecht: er worden dan maar meer maagsappen aangemaakt in een poging het voedsel te verteren en ook die sappen worden weer non-actief. Drinken bij het eten verdunt de maagsappen en hindert het proces. Dit heeft een negatieve uitwerking op de opname, het verwerkings- en het uitscheidingsproces.

Er is meer tijd mee gemoeid en er gaat meer energie inzitten. Oprispingen, maagzuur of indigestie kunnen het gevolg zijn. Uiteindelijk wordt het voedsel, ook al is het niet behoorlijk verteerd, toch de darmen ingedreven, alwaar het de ingewanden opstandig mag gaan maken. En in plaats van een normale periode van drie uur, heeft het zo'n 5-8 uur in de maag doorgebracht.

En deze oorlog tussen koolhydraten en eiwitten, tussen basisch en zuur maagsap, kent drie verliezers: koolhydraten, eiwitten ťn ons lichaam.

Doordat het eten relatief lang in de maag gelegen heeft zijn de meeste koolhydraten gaan gisten. De meeste eiwitten zijn intussen bedorven. De voedingswaarde gaat voor een goed deel verloren doordat de waardevolle bestanddelen niet meer goed opgenomen kunnen worden. Giftige zuren krijgen de kans zich te vormen. Zoals gezegd, het kan op deze manier wel acht uur duren voordat het voedsel de maag is gepasseerd. De gemiddelde tijd van kauwen tot uitscheiding behoort 24 tot 36 uur te zijn. Maar soms blijven bepaalde voedingsmiddelen wel drie dagen of langer in de darmen.

En daar moeten we dan onze gezondheid, onze levenskracht, onze energie, onze weerstand tegen ziekten, kortom voor ons welzijn, het ons 'goed voelen' vandaan halen.

Op een enkele uitzondering na combineert de natuur eiwitten en zetmelen in hetzelfde voedsel maar alleen in een zodanige vorm en in zodanige proporties dat ze heel goed samengaan bij de vertering. In peulvruchten (linzen, erwten, bonen en pinda's) treft men een meer uitgesproken eiwit/zetmeelcombinatie aan; dit is evenwel in hun natuurlijke samenhang, zodat de spijsverteringssappen enigszins kunnen worden aangepast en de vertering redelijk efficiŽnt kan gebeuren. Het gaat om eten die goed verteerd, geabsorbeerd en verwerkt wordt in het lichaam. In de kwaliteit en de juiste chemise (base-zuur) balans ligt het geheim van gezondheid, weerstand tegen ziektes en een juist lichaamsgewicht. Als je lichaam volledig aan zijn trekken komt voel je je beter, presteer je makkelijker en meer. Ook verdwijnt dat knagende gevoel van onvrede.

Alles wat ons stelsel nodig heeft aan voedingsstoffen, nl. vitamines, mineralen, eiwitten, enzymen, aminozuren, koolhydraten en vetzuren zijn te vinden in groenten en vruchten. Dit is 'levend' voedsel waardoor het lichaam deze voedingsstoffen heel makkelijk opneemt.

In de bouwstoffen van fruit en groenten in hun natuurlijke staat, biologisch dynamisch geteeld voedsel komt hier het dichtst bij, bevinden zich de vitale elementen die we enzymen noemen. Deze zijn het levensprincipe in de atomen en moleculen van elke levende cel, ook die in het menselijk lichaam. Door levend voedsel te eten, voegen we dus de levenskracht van het voedsel toe aan onze eigen levenskracht. Enzymen zijn evenwel gevoelig voor hitte. Boven de 100ļC blijven ze dan ook niet in leven. De levende voedingswaarde is verloren gegaan. Hoewel het menselijk lichaam zo wel in stand gehouden wordt, komt het de gezondheid en vitaliteit niet ten goede. Rauwkost is levend voedsel bij uitstek.

Nu is fruit ook het voedsel met het hoogste watergehalte, en wel 80-90%. Vandaar dat fruit van het allergrootste belang is voor de reiniging van ons lichaam. Net als groenten, hebben vruchten het unieke vermogen de zuren die in ons stelsel opgehoopt zijn te neutraliseren en af te voeren. Fruit verteert amper in de maag. Het passeert de maag zeer snel. In twintig minuten wordt het afgebroken en laat het zijn waardevolle, levenwekkende stoffen vrij in de ingewanden. Dit kost het lichaam practisch geen energie. Fruit gaat opeenhopingen en verstoppingen tegen en is zo een reinigingsmiddel bij uitstek. Fruit levert directe suikers (glucose) aan het lichaam, terwijl ander voedsel eerst afgebroken en omgezet moet worden in glucose, fructose, glycerine, aminozuren en vetzuren. Glucose voor de broodnodige brandstof neemt hierbij de belangrijkste plaats in. De hersenen kunnen bijvoorbeeld alleen hierop functioneren.

Fruit en anti-oxidanten

Geen enkel dier in de natuur hoeft verschillende voedselsoorten te combineren om alle essenties te krijgen. Simpele, goed gecombineerde, maaltijden zijn veel economischer en efficiŽnter; ze worden beter verteerd en geven zodoende meer voldoening dan de grote gangbare maaltijden, de snacks, chips en zoetigheden.

De voedselketen is een complex geheel en er is nog heel veel meer over voeding te vertellen. Waarom eiwitten bijvoorbeeld of wat doen vitamines in ons lichaam. Daarom hebben wij onderstaande links en boeken geselecteerd. Tot slot kaarten we nog een belangrijk onderwerp waarvan wij het belangrijk vinden dat zoveel mogelijk mensen hiervan op de hoogte zijn.

Uitputting van de grond is momenteel wereldwijd een ernstig probleem en houdt direct verband met het voedingspatroon van de mens. Hoe meer de grond raakt uitgeput, des te meer raakt het voedsel uitgeput. De mens gaat gebrek lijden, zijn weerstand tegen infecties vermindert; kortom de mens raakt uitgeput! Zou dit een van de redenen zijn waarom iedereen zo moe is tegenwoordig?

Gebrek aan levenskracht in de bodem = gebrek aan levenskracht in de plant = gebrek aan levenskracht in het voedsel = gebrek aan levenskracht in de mens Het is de hoogste tijd dat mensen in deze gekke wereld hun focus 180ļ omdraaien en wel op alle fronten anders wordt het leven onmogelijk en er is geen vluchtuitgang. De waarheid is dat er overvloed is voor iedereen. Onze prachtige groene planeet Moeder Aarde verdient respect en dient gekoesterd te worden. Al het leven, ook dat van de mens, is mogelijk door haar.

Met dank aan:
Joost Drenthe en drs Christine Kijlstra.
Dr.Rath Foundation

.. †