Het Mind Changing Project bestaat uit vier afzonderlijke, elkaar completerende onderdelen:

 

1. SCHOLEN              2. E-MOTION TOUR              3. WEB                       4. MUZIEK

 

Het is een public spirited massacommunicatieproject met de focus op het creëren van een menswaardig thuis op aarde. Met de E-Motion Tour richten we ons in eerste instantie op pubermeisjes maar omdat we geen geheimen hebben, bereiken we ook de jongens, de leraren en de ouders.

 

 

HET MIND CHANGING PROJECT                                  alles is mogelijk!

primaire basisopzet juni 2006 - fase 1

 

 

 1. SCHOLEN   het nieuwe leren,
een nieuwe manier van kijken naar de wereld

doelgroep: scholieren van 12-18 jaar

hun leraren en hun opvoeders

 

Onderwijsopenbaring: er bestaan geen moeilijk opvoedbare kinderen.

 

De praktijk leert dat studieresultaten omhoog schieten en de sfeer in de klas enorm verbetert, ook bij jongeren met een laag maatschappelijk aanzien, door een andere focus, zinsformulering en het benoemen van deugden.

 

Op middelbare SCHOLEN gaan we het vuur van het leren aanwakkeren door een nieuw paradigma en taalgebruik. In iedere cultuur zijn de deugden de goede eigenschappen in mensen die het meest wezenlijk zijn in ons samen  leven zoals respect, vriendelijkheid, verantwoordelijkheid of eerlijkheid. Het zijn deze innerlijke kwaliteiten in de mens die een samenleving mogelijk, zinvol en leefbaar maken. Het International Virtues Project is een eenvoudige praktische manier om het beste in jezelf en in je kinderen naar boven te toveren. Datzelfde geldt ook voor het fanclubspel Spiegelogie en de toepassing ervan in het onderwijs.

 

Het International Virtues Project is in 1994 uitgeroepen door de Verenigde Naties als 'het beste opvoedingsprogramma van de hele wereld voor alle gezinnen en culturen'. De auteurs, Linda en Kevin Popov, verzamelde ruim 360 deugden uit de zeven grootste wereldreligies en nu staan 52 deugden centraal in hun methode die ondermeer wordt toegepast op scholen, bedrijven en gevangenissen in tenminste 86 landen. Deugden vormen de basis voor de universele waarden en normen. Ze zijn de bouwstenen van een sterk karakter en sterke karakters zijn nodig om juiste morele keuzes te maken. Met deze 52 deugden kunnen we dus iedere week een deugd centraal stellen op school en daarbuiten.  

www.virtuesproject.com/index.php

 

Het fanclubspel uit de Spiegelogie of fanclubbing (in het MCP) is een manier om te oefenen vanuit de universele principes te leven. De diepste basisbehoefte van de mens is om helemaal aardig gevonden te worden en iedereen aardig te vinden. We zijn echter al eeuwen bang gemaakt voor elkaar en onszelf. Het bestaat niet dat je een bloedhekel aan jezelf hebt, maar anderen bemint. Met het fanclubspel leren we de intelligentie van ons gevoel, intuïtie, inspiratie, voorstellingsvermogen en onze dromen opnieuw te waarderen en te gebruiken. De belangrijkste oefening is de gevoelsoefening om zonder oordeel te voelen wat er te voelen valt. En je oefent je er in alles en iedereen als perfect te zien, van jezelf te houden, om dankbaarheid te voelen. Twintig jaar geleden is het fanclubspel in Canada ontstaan en wordt nu ook in Amerika en West Europa gespeeld.                                                                               

Spiegelogie in het onderwijs: www.jananneloonstra.nl/p-ingez_onderwijsrevolutie.html

Spiegelogie in Nederland:     www.spiegelogie.nl

Arnold Patent initiator:           www.arnoldpatent.com

 

 

Krishnamurti sprak al over de noodzaak van 'nieuwe leraren'. Op de een of andere manier zie ik ook zijn Brockwood Parkschool in het MCP een actieve rol hebben in dit onderwijsidee. Misschien coördinerernd, ondersteunend of voorlichtend. Zijn boek “het vuur van het leren’ kan bewerkt en opnieuw uitgebracht worden voor geïnteresseerde docenten. Kom maar van het voetstuk af.

 

Krishnamurti: 'A school is a place where one learns about the totality, the wholeness of life.'

www.brockwood.org.uk

 

 

Waterkristallen in de natuurkundeles en in de schoolhal

 

Uit wetenschappelijke ontdekkingen met water door Masaru Emoto is af te leiden dat in water vele wijze lessen liggen verborgen. Waterkristallen vertellen ons hoe we ons leven het best afstemmen. Emoto toonde aan dat water reageert op vibraties van ondermeer het denken. Hij doet dat door watermonsters te bevriezen en op een bepaald punt van het ontdooiingsproces fotografeert hij de dan vrijkomende kristallen. Hij ontwikkelt momenteel een instrument zodat scholen in de klas hetzelfde experiment kunnen doen met onderwerpen die de kinderen zelf aandragen. De proef kan ook met rijstkorrels (thuis) worden gedaan om te zien wat het effect van ons denken is. Het is een perfect natuurkundelespakket wat gaat over energie, frequenties, vibreren en de electromagnetische kracht van gevoelens. Het gaat erom welke aandacht we geven of iets bloeit, mooi wordt, of verwelkt. Het MCP geeft jongeren aandacht en respect. Zij maken door hun gedrag meer dan helder hoe de grote mensenwereld is.

 

Emoto zelf vindt het fantastisch als we de hele wereld bedelven onder de meest prachtige waterkristallen: dankbaarheid en liefde. Scholen die mindchangen met het Virtues Project en/of Spiegelogie in het Onderwijs, ontvangen een zelfbouwpakket van een reuzewaterkristal om in de schoolhal te hangen. De vibrationele invloed van alleen al het kijken naar waterkristallen die ontstaan zijn bij dankbaarheid, liefde of samenwerken heeft een positief effect op het gevoel van mensen. De sfeer in en om de school zal als vanzelf verbeteren door de uitstraling ervan.

 

Project of Love and thanks to water: www.hado.net

 

 

Daarnaast komen er biologielespakketten over het functioneren van het menselijk lichaam aan de hand van films van Alexander Tsiaras. Zie verder bij de E-Motion Tour.

 

ETEN - DRINKEN - LIFESTYLE

Overvoeding, ondervoeding en voedingsstoftekorten in relatie met agressie, depressie, lusteloosheid en verslavingen.

 

Er zijn altijd wel leerlingen die andere leerlingen willen leren koken. We gaan pubers leren dat biologisch (dynamisch) eten heel logisch is, van welke kant je het ook bekijkt. Niets is lekkerder dan een kropje sla dat de tijd heeft gekregen om heerlijk te puberen.

 

De Generation-H van Herbalife vertelt dat de kwaliteit van je leven belangrijk is maar ook die van je omgeving en is gericht op jonge mensen (18-26) die met plezier serieus aan hun persoonlijke ontwikkeling en eigen levensgeluk  willen werken. Generation-H zoekt manieren om jongeren bij te staan om slechte leefstijlen, zoals overmatig tabak- en alcoholgebruik, ongezonde voeding eten of zelfs onveilig vrijen om te draaien. Ik zie op middelbare scholen hierin een rol weggelegd voor de Generation-H. Er kunnen shakecorners in de schoolkantines komen op de manier zoals dat nu ook in Mexico wordt ontwikkeld. In elke shake zitten precies alle voedingsstoffen die een mens nodig heeft.    

 

'In every child is the future' is het gedachtegoed van de Family Foundation met het nieuwe 'giving program' Casa Herbalife. Casa Herbalife will work with existing charitable organizations throughout the world to ensure children are being fed healthy and nutritious meals. These are perfect possibility's to co-create in the Mind Changing Project on schools.   www.herbalifefamily.org

 

 

Biologisch dynamisch voedsel

De vele biologische activiteiten in de wereld voegen we samen!

Demeter: “bij ons mag een kropje sla nog puberen'

 

Er zitten meer voedingsstoffen in biologisch eten en dat moeten jongeren weten. En dat de vruchtbare aardbodem alarmerend snel verdwijnt en wat dat betekent voor de mens. Dat biologische teelt de aardbodem verrijkt in plaats van de aarde uit te putten. De zieke aarde herstelt zich het makkelijkst en voordeligst met hennepteelt door het wortelsysteem en de plant heeft geen pesticiden nodig om weelderig te groeien. Hennep als grondstof voor papier, kleding etc.. Dat we misschien wel twee kilo gifstoffen per jaar binnenkrijgen via ons (bewerkte) voedsel. We leren ze de samenhang tussen mens en natuur. Dat de mens natuur is. Excursies naar de biologisch (dynamische) boerderij met jongeren. Natuurlijke voedselvoorlichting.  Leren koken? Jongeren van de Generation-H?

www.demeter-bd.nl/GodinDemeter.asp

 

Snoepen van gevoelskoeken

De gevoelskoeken van Bomi zijn spannende, ideale tussendoortjes voor op scholen. De site van Bomi geeft bovendien zeer heldere informatie over de onderlinge samenhang van lichaam en geest, voeding en geest en de invloed van verslavingen op ons systeem. . Deze informatie vormt achtergrondinformatie bij de website van het MCP.
www.bomi-1-gezondheid.com 


2. De E-Motion World Tour     emotional rescue
primaire doelgroep: pubermeisjes

het is de hoogste tijd dat jongens via de meisjes leren wat liefde isDe E-MOTION TOUR is een voorlichtingscampagne in de vorm van een liveconcert en is gericht op pubermeisjes. Baby - meisje - moeder - oma. Door de eeuwen heen zijn het inzicht van de vrouw met haar voorgevoelens, haar intuïtieve natuur en al haar zintuiglijke vermogens in feite zijn ontkend. Daar brengen we met de E-Motion Tour verandering in en vertellen we over:

 

GEVOELENS en EMOTIES - RELATIES - SITUATIES - ZELFLIEFDE - VREUGDEVOLLE SEKSUELE EXPRESSIE - ETEN - DRINKEN - DURVEN ZIJN WIE JE BENT - HUGS INSTEAD OF DRUGS

 

De E-Motion Tour wordt ondersteunt door vrouwen of moeders via de website. Ik noem ze Wild & Wijs, oorspronkelijk of ontembaar. Het zijn World Women. Deze vrouwen zijn openminded en staan achter het idee meisjes te helpen hun oorspronkelijke kracht te ontdekken. We doen dat door bewustzijn te brengen in het lichaam. Door het eigen lichaam te leren kennen van cel tot bot. Ik draag de tao van de Innerlijke Glimlach en de Helende Klanken over en breng bewustzijn in de de organen, de verblijfplaats van emoties, door dans en dialoog als MC O'Mama. Dit is mijn oorspronkelijke bedoeling in wording. In de E-Motion Tour gaan we anders leren vibreren zodat we beter afgestemd zijn op de frequentie zoals het leven bedoeld is: een vreugdevolle ervaring.

 

De kracht van het project is dat we geen geheimen hebben en we bereiken dus ook de jongens, ouders en docenten. De E-Motion Tour kan naar de stad of streek gaan van de school die de tv-quiz 'de Piramide van Maslov' wint.

 

De filmkunst van Tsiaras is een perfect decor en eigentijdse onderbouwing van de fysieke uitleg over het menselijk lichaam. Voor het eerst zien we ons lichaam bijna zoals het werkelijk is: hoe wij ademen, bewegen, denken, voelen en liefhebben. Alle aspecten van de bouw en het functioneren van het menselijk lichaam heeft Tsiaras zichtbaar gemaakt in bewegende beelden op het grensvlak van geneeskunde, research en kunst. Ook als voorlichtingsfilm op tv en dvd. Is het mogelijk onmiddelijk te zien wat zich in het lichaam van dansende mensen op het podium afspeelt?  En is het emotionele lichaam zichtbaar te maken?

www.anatomicaltravel.com                                               
Alcohol

Mindchanging als het over verslavingen gaat. De illusies rondom de meest geaccepteerde en hardste drug, alcohol, prikken we onconventioneel door. Alcohol geeft problemen van epidemische omvang wereldwijd. Jongeren voorlichten is van het allergrootste belang. Ook voor het nageslacht. Dat kan door de hersenspoelingen en overtuigingen helder te maken.

Idee 1:  Het café is de ontmoetingsplaats voor (jonge) mensen. Muzikanten treden er vaak op.

Waar alcoholische drank wordt verkocht, zijn er precies zoveel goede alternatieven als Old Jamaica Gingerbeer, Carpe Diem, Organic Cola van Whole Earth Foods of wat dan ook te koop en er is altijd gratis of goedkoop gekoeld water. Want nu heb je pech als je niet van cola of sinas houdt. Het moet gewoon normaal zijn dat je overal kunt genieten van non-alcoholics en niet alleen via de supermarkt. We maken het cool een non-alcoholic te zijn. Vrij van verslavingen van wat dan ook.
FILM – HARDCORE REALITY TV

Alle donkere kanten van de jongeren verfilmen we in keiharde realityfilms. Wat drugs en hardrugs als alcohol met jongeren doen, wat annorexia doet, bolemia, agressiviteit enzovoorts. Het MCP reikt altijd universele oplossingen, gereedschappen aan, om aan de nachtmerries van miljoenen een eind te maken.

www.chopra.com/home.aspx         een spirituele benadering om vrij van verslavingen te zijn

www.allencarr-easyway.com          laat de fictie zien van alom geaccepteerde overtuigingen

 

LOKATIE + QUIZ

Het lijkt voor de hand liggend om het kleinschalig en persoonlijk te houden in een vertrouwde omgeving dus op een school. Het gaat in het MCP om aandacht en dan verdrinken mensen niet in de massa. Edoch, er zijn heel veel scholen in één stad, in één land, in één continent. Via de televisiequiz voor scholieren, de Pyramide van Maslov, opgezet vanuit de verzamelde informatie op het web van het MCP is de hoofdprijs: de E-Motion Tour live op school of in de stad of streek. Optimalisering van het bereik door verfilming voor tv.

 

WILD en WIJS is oorspronkelijk zijn, origineel, oerkracht en het betekent de instincten en intuïtie cultiveren.

 

De E-Motion World Tour wordt geïnitieerd door WORLD WOMEN. Op de website is een wildewijzelijst in te vullen door alle vrouwen alsook vrouwenorganisaties die het MCP een warm hart toedragen. Ik nodig u uit hierin voor te gaan!

 

Dit is het begin van een schiereindeloze lijst waarmee direct zichtbaar wordt hoeveel Wilde Wijze Vrouwen er thuis op Aarde wonen!   HOORT ZEGT HET VOORT.........

Via een smsje met de tekst: WorldWomen naar 3553 komen zij op de sms-hotnewsline. Niet het MCP maar de ontvanger betaalt het bericht à 35 eurocent. Dit is de meest recente ontwikkeling op sms gebied.

 

De E-Motion Tour is bestemd voor alle wilde jonge meisjes. We maken het plan zo dat het wereldwijd te bevatten is en gepast. Met populaire jongerenmuziek erbij uit het land dat we bezoeken en we spreken in de taal van het land via tolken. Ik hoop dat het heiligbeenbot in elke taal heilig wordt genoemd.  

 

 

WILDE WIJZE VROUWEN, de start

 

Cantadora en verhalenvertelster Clarissa Pinkola Estés weet dat in elke vrouw een krachtige drijfveer zit, vol goede instincten, gepassioneerde creativiteit en tijdloos weten. Dat is de Ontembare Vrouw. Zij is een bedreigde soort. Aan de hand van wereldsprookjes overal vandaan gesprokkeld, ontrafelen we de diepere natuur van de meisjes. Prachtig om te verfilmen en als tv-serie te brengen. Ik heb haar nog niet rechtstreeks kunnen vinden.

www.wildwolfwomen.com

http://helpokc.com/clarissa-pinkola-estes.shtml

 

 

NOG MEER WILDE WIJZE VROUWEN

 

Sinead O’Connor  “........That women may find the thrick of coöperation.....there has to be knowledge and understanding….. “ www.sineadoconnor.com

 

Yoko Ono met LOVEARTH NETWORK, publishing the most important independent news and direct actions on earth www.lovearth.net  en  www.humane.net

 

Irene van Lippe-Biesterfeld   In dialoog met de natuur. Een nieuw evenwicht, het leven nieuwe impulsen geven, inspiratie ervaren door verbondenheid te voelen met de ons omringende levensvormen, onze medemens en onszelf. 'We zijn natuur en onze kostbaarste hulpbron is ons bewustzijn.' www.natuurcollege.nl    www.wearenature.com

 

Das Frauen Gedenk Labyrinth: 1000 vrouwen uit het heden eren 1000 vrouwen uit het verleden naar idee van Dagmar von Garnier, Frankfurt. Het is een mobiel buitenkunstproject in mozaïekvorm dat de wereld rondgaat.

www.fest-der-2000-frauen.de

 

Mama Cash  ondersteunt wereldwijd initiatieven van vrouwen, die baanbrekend en vernieuwend werk verrichten voor vrouwen. Daarmee investeert Mama Cash in de toekomst van vrouwen. In een betere wereld waarin vrouwen veilig zijn en vrij zijn eigen keuzes te maken. Allemaal Wilde Wijze Vrouwen!

www.mamacash.nlDorothy Counts heldin, at age of 15 she was the first black girl on highschool in 1957. I don’t know what she’s doing now. 

http://www.worldpressphoto.nl/index.php?option=com_photogallery&task=view&id=161&Itemid=115

http://www.cmstory.org/people/people.asp?id=15etcetera etcetera3. De website AAAXXION ˜ORG

    CO-CREATION
doelgroepen:  jongeren

oudere jongeren
jongere ouderen


zichtbaarheid, we maken alles zichtbaar!

 

De interactieve website aaaxxion.org omvat de onderdelen:

 

AARDE - WATER - RUIMTE - RUST - BEWEGING - FEITEN - FICTIE - FOCUS - LEVEN - KRINGLOOP - WIJSHEID - JONGEREN - LICHTPUNTJES (wilde wijze verhaaltjes)  

 

Gebaseerd op de primaire levensbehoeften is het doel ervan het leven inzichtelijk te maken, om te spelen, om te weten hoe de vork aan de steel zit, om te zien waarom het leven is zoals het is. Eenvoudig, kort, bondig, helder en transparant. We verleggen de focus naar wat we willen ervaren.

 

Naast het educatieve karakter, maken overzichtstabellen in één oogopslag duidelijk waar we allemaal last van hebben of het nu om armoede gaat, geestelijke of lichamelijke ziektes, oorlog of verontreiniging of juist wat er aan goeds om ons heen. We maken de achterban zichtbaar van hulporganisaties en alle behaalde successen op het gebied van mens & leefomgeving & natuur. Ook is het duidelijk - wat wie hoe - bijdraagt aan de verwezenlijking van het MCP of het nu geld, goederen, arbeid of goodwill is.

 

De MCP-boekhouding is geheel en al transparant en zichtbaar voor iedereen en dient als voorbeeld voor transparante bedrijfsvoering voor ondernemingen.                                                                                   


Zichtbaar maken we ook de verlangens van jongeren, wat ze willen doen met hun leven, wat en wie ze wensen te zijn. We laten ze weer fantaseren en prikkelen hun voorstellingsvermogen om een nieuwe wereld te maken, samen. We maken een fanzone in het verlengde van fanclubbing.

 

Een flits op televisie. Nog geen seconde reclametijd: AAAXXION ˜ ORG. Massa's nieuwsgierige mensen loggen in. Omdat we zorgvuldig hebben voorbereid, de site op iedere computer perfect werkt, een oud exemplaar of open source en het er gewoon heel leuk is, blijven mensen  terugkomen om mee te helpen de aarde nieuw te maken. De werkwijze van de vrije web-encyclopedie Wikipedia lijkt me perfect, maar ook dat van Thinkquest. Ik stel me voor dat er twee versies zijn voor zowel superhightech als voor de alleroudste machines. De strekking van de informatie is gebaseerd op universele wijsheid en waarheid, feiten en fictie.

 

FEITEN & ZICHTBAARHEID VAN GELDSTROMEN

Er is al veel gaande in de wereld van bewustzijn. Op de website maken we geldstromen zichtbaar zodat hele volksstammen tegelijk beseffen dat we werkelijk allemààl van het kastje naar de muur worden gestuurd en dàt besef zal de grote bewustzijnsomslag teweeg brengen in het denken van mensen. We beginnen met de natuurlijke hulpbronnen. Maar mensen vullen zelf ook in wat ze waar en waarmee verdienen versus de kosten van hun levensonderhoud. Zichtbaarheid van geldstromen is een zeer effectieve oplossing om minstens de helft van alle problemen die mensen ondervinden op aarde in 60 dagen op te lossen! Stel je voor! Denk er eens over na. Ik heb het al gedaan. In relatie met dit onderwerp: Herbalife is actief in 60 landen met een eigen geldwaarderingssysteem!

 

Een ander hot item is dat we de geschiedenis van de mensheid op aarde gaan herschrijven. Een accuraat en compleet verslag over wat er feitelijk is gebeurd door gezichtspunten van historici van beide kanten bijeen te brengen. Elk verhaal kent meerdere invalshoeken. Zo geven we eerherstel terug aan allerlei volkeren. En we dagen jongeren uit om na te denken. Welke wijsheid leiden ze uit deze kennis af? Wat zouden zij doen? Kunnen ze een betere manier bedenken? Om daar dan ook naar te luisteren!

 

En natuurlijk is er een webwinkel om wat inkomsten te genereren om het plan uitvoerbaar te maken. We bieden ten eerste een unieke verzameling inspirerende geestverruimende wijsheidsboeken aan van waar dan ook ter wereld. Ook mijn eigen boekencoctail komt er te staan. Wat niet meer in de handel is, brengen we opnieuw uit zoals in Nederland het Tao van Macht in de vertaling van R. L. Wing of het zeer inzichtelijke boek over het geheime leven van de bomen door Jeffrey Goelitz.

 

Alle produkten die wij aanbieden zijn zoveel mogelijk gemaakt van hennep als grondstof. Via het MCP is het mogelijk onderzoek en wetenschap te stimuleren op dit gebied. Er komt een fraaie basic kledinglijn van oerdegelijke hennepstof en verspreiden die onder alle mensen. Daar heeft iedereen jarenlang wat aan en de aardbodem ook. De cd's die wij aanbieden zitten in hennepkartonnendoosjes. Het magazine dat we uitbrengen, niet iedereen heeft een computer, staat gedrukt op henneppapier. We geven links voor hennepbouwmaterialen. We verkopen slogan t-shirts, shirts en dingen met waterkristallen erop. We verkopen alleen relevante duurzame produkten die direct met het MCP hebben te maken. Wat we verkopen is practisch, heel leuk en herinnert mensen eraan wie ze werkelijk zijn.

 

Op de website, in pure beginfase, vindt u nu ter uwer informatie, tot 11 juli, alle in deze brief aangehaalde projecten en initiatieven terug. Daarna halen we de site weer uit de lucht.www.cwg.org
www.groupof1000.com
Recreation Foundation – Wisdomcircles - Neale Donald Walsh’s vragen en liefdevolle antwoorden van ons bronbewustzijn over onze maatschappij. Om te weten wat jongeren zijn, doen en hebben en wat hoogontwikkelde maatschappijen zijn en wat er aan de hand is in de wereld. Gereedschappen aanreikend. De boekenserie “Ongewone gesprekken met God” met name de eerste drie, zijn een enorme inspiratiebron voor mij en het MCP.
www.wikipedia.org De vrije webencyclopedie
www.thinkquest.org
www.thinkquest.nl
Education Foundation voor jongeren en hebben een webcompetitie. Jongeren uit verschillende werelddelen bouwen samen met een docent de site. Er is een mooie site over water gemaakt. Thinkquest organiseert ook de filmwedstrijd 'expose your talent'.

Verder hebben onderstaande mensen mij geïnspireerd om te komen waar ik ben en zijn zij en nog vele anderen een stimulans geweest voor het opzetten van het MCP. In de teksten in het MCP kan zijn geciteerd uit hun werken.


www.ienearth.org Indigenous Environmental Network maintaining the Secret Fire of our traditions.14th Annual Protecting Mother Earth Conference, july 6-9 Minesota
www.lynngrabhorn.com Ga voor het leven: de electromagnetische kracht vangevoelens en hoe we vibreren
www.miguelruiz.com The Toltec teachings of Don Miguel Ruiz and Jose Ruiz. Say only what you mean. The world is the most powerful tool we have as humans.
www.dr-rath-foundation.org Dr. Rath Foundation:responsibility for a healthy world/about  health, vitamines and food. War and illness or peace and health?
www.kidssavingtherainforest.org  Kids saving the rainforest.
www.ode.nl Realistisch tijdschrift voor wereldveranderaars
www.spa.be Informatie over water en de mens
www.africanamericans.com The basic connection and civil rights movement

http://earth-google.com Inzoomen op gebeurtenissen/situaties. Overzicht wat waar aan de hand is in de wereld zodat in n oogopslag helder is wat er aan de hand is.
www.novib.nl Bankieren voor de allerarmsten: microkredieten


4. “...MUSIC GONNA TEACH DEM A LESSON.....” by bob marley

 

Muziek maakt gevoelens los. Van nature bewegen alle pieppeutertjes uit zichzelf zodra ze muziek horen. Tot de schaamte begint te ontstaan, de grootste vijand van de mens net als angst. Bewegen is oergezond voor het lichaam en voor de geest. Iedereen kan bewegen en al dans je uit de maat, het is gewoon lekker om te doen. So what. Muziek is het middel (in de E-Motion Tour en in High Levelparty’s) om helemaal gelukkig met jezelf te zijn, met je lichaam en om emoties minder emotioneel te laten zijn, hanteerbaar. We leren meisjes te dansen vanuit haar vrouwelijkheid en leren jongens bewust te zijn van houding en persoonlijke presentatie.

 

a. In de muziekwereld zoeken veel muzikanten naar manieren om via hun muziek mensen bewust te maken van het leven. Ten eerste valt me op dat mensen vaak pas bij het laatste nummer beginnen te dansen. Ze denken pas te durven als ze dronken zijn. Ten tweede begrijp ik dat het een eer is voor muzikanten als het publiek een toegift wil. Maar we kunnen mensen ook leren tevreden te zijn met wat ze al hebben, niet persé altijd meer te willen en respect te hebben voor wat musici al hebben gegeven qua geestelijke en lichamelijke inspanning. Een oefening in dankbaarheid. Let's think and work together to make the world more beautiful with musicians.

 

b. We brengen universele popsongs uit ondermeer de zestiger jaren opnieuw uit om het gedachtegoed van het Mind Changing Project diep en breed te integreren in de maatschappij. Want we komen echt met totaal niets nieuws. Milennia lang spreken wijze mensen over hetzelfde. Muziek helpt bij het bewustwordingsproces van mensen en geeft vertrouwen anders te durven denken. Herhaling is de manier om te leren. Hoe vaker de muziek wordt gehoord, des te dichter komen we bij ons doel: zoveel mogelijk mensen stimuleren op een andere manier naar het leven te kijken. Het is de bedoeling dat de radio- en tv-wereld het mindchangen oppakken (en ook hun taalgebruik erop afstemmen).

 

 Wat doet water met haar kristallen als ze deze muziek hoort? Dat laten we zien in het bijhorende magazine waarin ook de teksten staan vermeld, want daar gaat het om, via de teksten het bewustzijn verruimen.

 

We dagen jongeren uit er eigentijdse compilaties van te maken die op de website komen. Maar we kunnen ook zelf een dubbelcd en muziekcasettes uitbrengen: 1. de originele versie voor 40+  en 2. de bewerkte versie voor de pubers. Hoe precies, that's the question to you. Laten we gratis downloaden? In de winkel krijgen ze er het MCP-magazine bij bv inclusief een poster van een waterkristal. CD boekjes en doosjes nu vind ik persoonlijk superonhandig: te klein, onleesbaar en te breekbaar. De uitdaging is om te werken met  karton en papier gemaakt van hennep.

 

 

CD-LANCERING

 

9 oktober en 6 februari zijn respectievelijk de geboortedagen van John Lennon en Bob Marley.

 

Twee onvergetelijke grootmeesters en hoopbrengers met een ogenschijnlijk onrechtvaardig levenslot. Twee boodschappers van de Liefde die in de harten van ontelbare mensen voortleven. Imagine, there are no borders, it isn't hard to do........   Als eerbetoon aan hun enorme inzet voor een menswaardige samenleving.

 

De implantatie van andere creatieve uitingen als schilderkunst en theater, is nog niet over nagedacht.    

 

 

REALISATIE

 

Voor de realisatie van het Mind Changing Project verwijs ik naar het marketing- en communicatieplan gemaakt door de in Nederland in het jaar 2002/2003 onderscheiden als beste docent Internationale Marketing Jan van Vliet, toen docent aan de hogeschool van Zeeland. Nu ontwikkelt hij smsallen 3553. Hij is partner in het MCP.

 

Eerst gaan wij overleggen wat er mogelijk is, hoe we het gaan doen, wie we kennen om kennis, kunde en middelen in te brengen, om het plan te vervolmaken en in de wereld te zetten. U kent het best de mogelijkheden van uw eigen activiteiten. We kunnen pas beginnen als u het helemaal ziet zitten allemaal. Als ik u nu net zo geïnspireerd heb, als u mij, komen we samen heel ver.

 

We maken een heldere, open organisatiestructuur en elk afzonderlijk onderdeel wordt zorgvuldig voorbereid en gerealiseerd door projectteams waarin mensen zitten met de juiste know how om de kwaliteit te waarborgen. De hele organisatie moet nog worden opgebouwd van Japan tot de Noordpool, van Oost naar West, van Noord tot Zuid. Samen zijn we al de geschikte toon om op de juiste golflengte wereldwijd met elkaar te communiceren. Mijn focus ligt, net als u die heeft naar ik hoop, op een spontane en moeiteloze ontwikkeling van het Mind Changing Project. Het universum regelt de details.

 

FINANCIËN. De reis- en toeristenbranche zie ik als een goede partner om financieel flink bij te dragen. Op verschillende momenten kunnen we inkomsten genereren zoals via de muziek of de webwinkel. Iedereen die bijdraagt aan de realisatie van het project, op wat voor manier dan ook, staan vermeld op de website mèt hun bijdragen. We voeren een transparant financieel beleid, voor iedereen inzichtelijk gepresenteerd.

 

LANCERING. Een zorgvuldige voorbereiding is noodzakelijk met een fijne afstemming op maatschappelijke ontwikkelingen en tendensen wijst ons het juiste moment. Wanneer we er klaar voor zijn in 2007 of 2008 lanceren we deze co-creatie op 9 oktober of 6 februari, respectievelijk de geboortedagen van John Lennon en Bob Marley.

 

Dit is de primaire basisopzet – fase 1 - van het Mind Changing Project.

Om de collectieve geest te laten ontkrampen om zich vervolgens geheel en al te ontplooien. Het is een project voor en door gewone mensen. We vormen een krachtig fundament voor het mindchangen want het is door onze zachtheid omhult. En we zijn in staat om deze groeidiamant vanaf het prille begin te laten schitteren, groeien en bloeien.  Thanks for the inspiration.

 

Samen zijn we succesvol. Niet ten koste van anderen, maar om anderen bij te staan in het verwezenlijken van hun persoonlijke succes.

 

 

Antoinette Akkermans

 

conceptmaster en intermediair

MC O'Mama

 

 

 

 

 

 

HET MIND CHANGING PROJECT                                  alles is mogelijk!

primaire basisopzet juni 2006 - fase 1