IF EVERYBODY IN THE WORLD LOVED EVERYBODY IN THE WORLD.................

WAAR RICHT JIJ JE FOCUS OP?

Gemiddeld hebben we zo'n 50.000 gedachtes per dag. Als je bedenkt dat wat je denkt bepalend is voor hoe je je leven ervaart (we zijn grote wandelende magneten en trekken precies aan wat we denken, wat we voelen, waarvan we overtuigd zijn) is het minstens de moeite waard eens stil te staan bij je eigen denkwereld. Als je bijvoorbeeld alsmaar denkt: ik WIL dit en ik WIL dat, zal je ervaring zijn dat je iets WILT, niet dat je het HEBT of BENT. De universele truck is alvast te zijn wat je wenst te ervaren. Geniet van de overvloed en rijkdom van het universum. Voel het tevreden gevoel alvast dat je hebt omdat je al je rekeningen hebt betaald ook al is dat misschien nog niet zo. Want alleen zo trek je overvloed naar je toe, niet door je alsmaar te richten op het geen geld hebben of wat dan ook. Het universum snapt het woordje NIET niet. Ook belangrijk om te weten. Dus als de massa GEEN oorlog wil wordt er in feite massaal geroepen om meer geweld. belangrijk om te weten toch!


ELK MENS WIL GELUKKIG ZIJN

het is nooit te laat voor een gelukkige jeugd
(citaat: willem de ridder-spiegelogie)

DE OOIEVAAR VERGAT DE GEBRUIKSAANWIJZING AF TE LEVEREN BIJ ONZE GEBOORTE.

Het is niet zo moeilijk allemaal maar als we niet weten hoe het hier werkt en we al een andere manier hebben aangeleerd, is het best lastig om dat te veranderen. We zijn gewoontedieren met gewoontepatronen en die moet je doorbreken door rigoreus precies andersom te denken en voelen. Je moet wel weten hoe de natuurlijke spelregels werken en die staan hieronder: de 21 universele spelregels.

Universele Beginselen zijn logisch en voelen heel natuurlijk aan voor iedereen, waar dan ook op deze aarde. Door op de goede golflengte te zitten zijn er geen moeizame levensprocessen. Openheid en onvoorwaardelijk vertrouwen zijn de sleutels. We hoeven geen lijdend voorwerp te zijn. Mensen hebben natuurlijke beschavingsprocessen in zichzelf. Mensen gedijen vanzelf als het proces van onderdrukking en manipulatie wordt omgekeerd. Jij bent de schepper van je eigen leven, jij creeert alles om je heen. Wat je met je gevoel, met electromagnetische golven, teweeg kunt brengen is schier eindeloos. Ieder moment van de dag kies je Wie en Wat je wilt zijn in relatie met wat er om je heen is. Daarom is elke situatie en iedere relatie heilige grond omdat je daarin kunt zijn wie je wenst te zijn. Ben altijd de oorzaak.

De collectieve onbewuste impulsen en maatschappelijke trends van een cultuur lopen parallel aan de fysische wetten die werkzaam zijn in de natuur, in het universum. Het weer is van slag, dat kan niemand meer ontkennen. De mens is losgeslagen van zijn natuurlijke, oorspronkelijke levensbron. We leven in een interactief sociaal systeem gebaseerd op profiteren van anderen, afromen, er uit halen wat er voor jou inzit, de overleving van de sterksten. Dit denkbeeld werkt niet. We zijn er erg goed in, een laag eelt over onze ziel te leggen en te leven als een struisvogel. Velen hebben een bek gekregen als een scheermes, iedereen is van slag. Het gedrag van velen is duidelijk destructief. We zijn met ons allen zo bang voor al het lijden dat deze focus groeit als een kankergezwel. De veiligheid nu kost verschrikkelijk veel persoonlijk leed en verdriet. Zo is het leven nooit bedoeld geweest. Het leven is een groot vreugdesproces als je weet hoe het leven werkt. Mensen kennen hun eigen verantwoordelijkheid. Als wij daar op zouden durven vertrouwen heb je weinig regels nodig. Een wereld vol verboden, geeft ellende. En het idee dat er te weinig is voor iedereen ook. Dat wat natuurlijk is, voelt goed aan. We zijn dat vergeten. Geweldadige oplossingen zijn buitengewoon onvolwassen. We kunnen leren van het verleden en dat er een betere manier is. Jongeren weten dat, schreeuwen erom, smeken om een rigoreuze verandering. Een helder wereldbeeld waarin alle mensen een waardig bestaan hebben, is een noodzakelijk nieuw denkpatroon om vreedzaam met elkaar te leven. Om liefdevol met elkaar te leven, hebben we nu genoeg ervaring gehad Alle verandering begint met een gedachte, zegt ook Madonna de superster, dat liefde alles overwint. Zovelen hebben ons dat al voorgehouden; Jezus, Confusius, Mandela, John Lennon, de Dalai Lama en heel veel anderen. Er zijn liedjes over gezongen, gedichten over gemaakt, boeken geschreven. Kunstenaars, filmmakers en vele creatievelingen (wat we allemaal zijn) dragen de boodschap van het waarachtige leven uit. Denk open en kritisch, zie de nieuwe wereld voor je en maak de levensvaardigheden je eigen. Vier het leven, ben buigzaam en flexibel, sta open voor nieuwe inzichten en ideeen.
WEET WAT JE DOET en HOE JE DAT DOET en WIL JE DAT ZO DOEN?
(is BEWUSTZIJN).
BEWUSTZIJN - EERLIJKHEID - VERANTWOORDELIJKHEID zijn de bouwstenen voor een veilig bestaan in overvloed, gezondheid en liefde voor alle aardebewoners en voor al het leven op onze planeet. Echt waar. Zo simpel.

De Spelregels

Leef dagelijks of wekelijks in het bewustzijn van één van de Spelregels

 

spelregel 1

energie

De fundamentele bouwstof van het universum is energie. Energie komt zowel in zichtbare als onzichtbare vorm voor. Alles wat wij zien en voelen is een uitdrukking van energie. Energie steunt ons onvoorwaardelijk.  Een ander woord voor totale steun is 'liefde'.  Alles wat we zien en voelen is dus een uitdrukking van liefde.  Als we ons verzetten tegen het stromen van energie of liefde, voelt dat oncomfortabel.  Als we ons juist naar die stroom richten zijn we opgewekt en tevreden.

 

spelregel 2

intelligentie

De energie van het universum is intelligent.  Het is een Intelligentie die oneindig, eeuwig en doelbewust is.  Deze oneindige Intelligentie wordt dikwijls 'God' of 'Liefde' genoemd.  Het is de bron van alle creatieve expressie en de essentiële kracht van het universum. Dat wat wij werkelijk echt zijn.

 

De manier waarop wij onze Intelligentie (of God) zien, is precies de manier waarop we ons leven ervaren.  Als wij onze Intelligentie buiten onszelf projecteren als opperwezen, zijn wij machteloos. Als we weten dat onze Intelligentie (God) ons voortdurend en onder alle omstandigheden helemaal en liefdevol steunt, dan ervaren we iedereen en alles in onze wereld als totaal veilig, liefdevol en overvloedig.

 

 

 

 

spelregel 3

eenheid

Omdat alles en iedereen puur energie is, zijn wij in essentie ÉÉN.

Als wij onze Eenheid beginnen te ervaren, voelen wij de kracht van wie wij werkelijk zijn.  Onze Eenheid, Liefde, is ondeelbaar. Je kunt iemand niet méér liefhebben dan een ander. Wanneer wij onze liefde voor iemand terugtrekken, trekken wij haar van iedereen terug, ook van onszelf.  Open je hart helemaal en voel onze verbondenheid.

 

 

spelregel 4

perfectie

Onze Eenheid (of God) is volmaakt en brengt deze volmaaktheid op oneindig veel manieren tot uitdrukking. Wij menselijke wezens zijn volmaakt gemaakt en functioneren perfect, precies zoals we zijn. Wanneer iets of iemand niet helemaal perfect lijkt te zijn, weten wij dat wij zelf gekozen hebben het gevoel van Eenheid te verbreken. Wij voelen ons weer verbonden als we ons hart helemaal openen. Als ons hart wagenwijd openstaat, dan zien en voelen wij de perfectie van alles.

 

spelregel 5

oorzaak en gevolg

In tegenstelling tot wat ons geleerd is, zijn wij niet het gevolg van de omstandigheden in ons leven.  Wij creëren alle omstandigheden zelf.

Sterker nog, we creëren ze doelbewust. Wij creëren op twee niveaus:

 

Op het ene niveau door onze oneindige Intelligentie.  Als wij ons tenminste vredig voelen en er totaal op vertrouwen dat die Intelligentie ons zal steunen en leiden.  Dat is onze macht.

 

Op een ander niveau creëren wij door ons aangeleerde denken. Onze ervaringen worden veroorzaakt door wat we geloven.

 

spelregel 6

vrije wil

Iedereen heeft de vrijheid op ieder moment zelf te kiezen.

We kunnen alleen maar voor onszelf kiezen, niet voor anderen.

Als we toch toestaan dat anderen voor ons kiezen, hebben wij het vertrouwen in onszelf opgezegd.  Wij denken dan dat wij zelf niet in staat zijn om te kiezen.  Als jij ook maar iemand voor jou laat kiezen, is dat jouw keuze.

Als wij bewust kiezen om ons te laten leiden door onze oneindige Intelligentie, dan ontvouwt ons leven zich op een prachtige manier vanzelf.  Jij hebt dus de keuze. Als jij je ouders of wie dan ook de schuld geeft van jouw lot, dan is dat jouw eigen keuze. Ook al denk je machteloos te zijn, dan heb jij de macht om dat zelf te kiezen.  Je kunt ook een ander scenario kiezen.  Als je dat nooit geleerd hebt en zoiets onwennig aanvoelt, dan is het hoog tijd om met een paar trouwe fans te gaan oefenen en het op je gemak tot een vast patroon in je leven te maken.

 

spelregel 7

geloof en illusies

Wat wij ,bewust of onbewust, geloven bepaalt wat wij in ons leven ervaren.  Als jij te weten wilt komen wat je allemaal gelooft, kijk dan goed naar het soort leven wat jij nu leidt. Alles wat we geloven is illusie.  Niets, wat jij gelooft is echt. Als we oefenen om heel rustig onze gedachten te laten en ons meer te richten op wat echt is, onze Eenheid, laten we al die illusies achter ons en beginnen we de inherente perfectie van het universum te ervaren.

 

spelregel 8

intuïtie, gevoelens en macht

Onze oneindige Intelligentie communiceert via onze intuïtie, waarmee wij in direct contact staan via onze gevoelens. Hoe meer wij onze aandacht op onze gevoelens richten, hoe meer wij in contact komen met de kracht die daarin huist. De echte kracht en macht van het universum is totaal vredig.

Het is de macht van de liefde die wij helemaal beginnen te voelen.

En dat voelt heerlijk vrij.

 

spelregel 9

wederzijdse steun

Het universum is een steunsysteem.  Ieder onderdeel staat in nauw contact met ieder ander onderdeel en heeft er ook invloed op. Iedere persoon en omstandigheid in ons leven steunt ons, door duidelijk de huidige staat van ons bewustzijn te weerspiegelen. Wij hebben geleerd dat we door concurrentie, vijandigheid en uitgekookte trucs moeten zien te overleven. Wij hebben echter altijd de keuze om een fanclub bij elkaar te brengen, waarin wij ons veilig en prettig voelen.  Een groep die ons voedt en harmonisch aanvoelt.  Als wij kiezen om wekelijks te oefenen in het elkaar helemaal steunen, stelt het ons in staat om steeds meer van onszelf te houden en onze macht te gebruiken.

 

spelregel 10

spiegelogie

Alles wat wij zien en voelen is een weerspiegeling van de staat van ons eigen bewustzijn.  Iedere persoon die wij in ons leven tegenkomen of aantrekken laat ons een bepaald aspect zien van wie wij eigenlijk zijn.  Ieder gevoel dat iemand anders ons laat zien, weerspiegelt een gevoel dat diep in ons huist. Deze weerspiegeling is een echt geschenk, want het stelt ons in staat om bewust te zijn van onze overtuigingen.  Wij hebben dan de keuze om de macht te grijpen die we aan die overtuigingen gegeven hebben.

 

spelregel 11

acceptatie en vergeving

Wij hebben allemaal geleerd om vrijwel alles wat we meemaken op zijn waarde te schatten en te beoordelen. Daar zijn onze opvoeders jarenlang voor in touw geweest.  Toch bestaat er niet zoiets als  'juist' of 'verkeerd',  'goed' of 'kwaad'. Er gebeuren dingen.  Dat is alles.  Als wij er over oordelen, gaan wij die dingen precies zo zien.  Wij zien dan alleen nog slechts ons oordeel en blijven dat voor de rest van ons leven zien, totdat we het oordeel weer loslaten. Als wij iemand of iets beoordelen als niet-perfect, blokkeren wij onze mogelijkheid om te reageren op de essentie van die persoon of dat ding.  Die blokkade veroorzaakt een oncomfortabel gevoel, dat wij alleen maar kunnen opheffen door eerst ons hart helemaal te openen voor het oordeel én daarna voor degene, die of datgene, wat we beoordeelden.  Vergeven is niets anders dan jouw bereidheid om de geblokkeerde energie, die vastzit in je oordelen, weer vrij te laten.  Als wij ons hart openen kan vergeving uitgroeien tot onvoorwaardelijke en totale liefde.

 

 

spelregel 12

de bedoeling

Alles en iedereen in het universum heeft een bedoeling.  Niets of niemand is er zomaar.  Als wij ons bewust worden van de bedoeling van het leven dat wij leiden, voelen we ons er steeds meer bijhoren en beginnen wij de diepere bedoeling te ontdekken. Wij worden ons bewust van de bedoeling, door ons hart te openen en onze Eenheid te voelen.  Als wij de inspiratie van onze bedoeling helemaal toelaten, zal ons leven zich op een geïnspireerde en bevredigende manier ontvouwen.

 

spelregel 13

gemak en ongemak

Ons lichaam is een perfect organisme dat ons voortdurend op de hoogte brengt in hoeverre wij verbonden zijn met de energiestroom  die we eigenlijk zijn.  Als wij ons ongemakkelijk voelen, is dat een signaal dat wij ons verzetten tegen die energiestroom, de liefde.  Hoe ongemakkelijker wij ons voelen, hoe meer wij weten dat wij ons verzetten tegen het geven en ontvangen van liefde.  Zodra wij ons niet op ons gemak voelen, of het nou lichamelijk, emotioneel of mentaal is, steunen wij onszelf het beste door de aandacht op het gevoel te richten. Voel je gevoelens helemaal.  Verbind er geen gedachten aan. Omhels jouw gevoelens en geef ze liefde.  Hou van jezelf terwijl je je gevoelens omhelst.  Als wij de liefde durven toestaan, zodat ze vrij kan stromen, merken we dat ons lichaam ook vrij kan stromen en voelen wij ons helemaal op ons gemak.  Heerlijk!

 

spelregel 14

overvloed en dankbaarheid

Overvloed is de natuurlijke staat van het universum. Het is de vrij stromende energie, die letterlijk overal in onuitputtelijke voorraad aanwezig is en gratis beschikbaar is voor iedereen die zich opent om het te ontvangen.  Als wij geen totale overvloed in ons leven ervaren, weten we dat we ons met hand en tand verzetten tegen de natuurlijke stroom van overvloed.  Wij openen ons voor overvloed, door dankbaarheid te voelen voor alles wat we al hebben.

 

 

spelregel 15

geven en ontvangen

Geven en ontvangen zijn altijd met elkaar in evenwicht. Het is heel belangrijk om zowel dankbaar te ontvangen als vrijwillig en gul te geven zonder enige verwachtingen. Hoe meer we bereid zijn om de energie in en uit ons leven te laten stromen, hoe meer die energie zal toenemen. Uiteindelijk kunnen wij dus alleen maar aan onszelf geven, omdat er geen enkel verschil is tussen jou en mij en wij allemaal EEN zijn.

 

spelregel 16

onthechting en vrijheid

Het idee dat wij behoefte hebben om ons aan iets of iemand vast te klampen, laat duidelijk ons geloof in 'schaarste' zien. Ons vastklampen aan mensen of bezittingen blokkeert de energiestroom met die mensen of bezittingen en vermindert het plezier dat wij er aan beleven.  Het belet zelfs dat nieuwe mensen of nieuwe dingen in ons leven kunnen komen.  Als wij ons hart openen en het vertrouwen in de natuurlijke overvloed van het universum laten groeien, geven wij onszelf en alle anderen het mooiste geschenk dat er bestaat:  Vrijheid!

 

spelregel 17

waar ik op focus groeit

We hebben de vrijheid om onze aandacht op wat dan ook te richten.  We kunnen ons bijvoorbeeld concentreren op wat wij 'problemen' noemen en ze zullen groeien.  Wij kunnen ook iedere situatie in ons leven als een buitenkansje zien. Iedere situatie geeft ons de kans om de macht te grijpen die wij in onze overtuigingen hebben vastgezet.  Als wij onze aandacht richten op het gevoel, zonder er overtuigingen en andere gedachten aan te verbinden, dan groeit de overvloed.  Overvloed is een heerlijk vredig gevoel en puur plezier.  Pure rijkdom.

 

 

spelregel 18

laten zien wie we echt zijn

Ieder van ons heeft één of meer talenten die we graag naar buiten brengen.  Als wij volledig en vrij uitdrukken wie wij echt zijn, voelen wij ons heerlijk en totaal gesteund. Beslissend voor het succes van onze talenten, is de mate waarin wij van onszelf kunnen houden.  Hoe meer liefde wij voor onszelf voelen, hoe meer wij toestaan creatieve energie door ons heen te laten stromen. Vrij en volledig uitdrukken wie wij echt zijn, leidt tot het ervaren van onze perfectie, waardoor die perfectie toeneemt.

 

spelregel 19

oorzaak en gevolg

Middel en doel zijn hetzelfde.  De actie en het resultaat ervan zijn één.  Als wij vrede willen bereiken, voel dan die vrede van binnen en we laten hem automatisch zien.  Om een heerlijk leven te leiden dat perfect werkt, hoeven wij alleen maar de perfectie in alles en iedereen te zien en te voelen, inclusief onszelf. Een beetje oefenen doet wonderen.  Om de natuurlijke overvloed van het universum te ervaren, hoeven wij alleen maar dankbaarheid te tonen voor alle overvloed om ons heen.

 

spelregel 20

harmonie in relaties

Iedere relatie in ons leven weerspiegelt de relatie die wij met onszelf hebben.  Iedere persoon die wij aantrekken, is er alleen maar om ons helemaal te steunen in het teruggrijpen van de macht.  We grijpen de macht terug door ons hart te openen. Als wij echt van onszelf houden en de macht en perfectie voelen van wat wij echt zijn, dan trekken we automatisch liefdevolle, harmonische relaties met anderen aan.

 


spelregel 21

het universum regelt de details

Wij hebben geleerd om ons hoofd erbij te houden als het om de details van ons leven gaat.  Maar als ons rationele brein actief is, sluit dat vanzelf onze oneindige Intelligentie af.  Het is juist onze Intelligentie die in staat is om alle details zó te regelen dat wijzelf en alle anderen onmetelijk gesteund worden.

Hoe meer we leren ons rationele denken te laten voor wat het is en het los te laten om ons steeds meer over te geven aan onze intuïtie -onze directe verbinding met onze oneindige Intelligentie- hoe sneller we ontdekken dat alle gebeurtenissen in ons leven gemakkelijk en spontaan ontvouwen.